تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

انجمن علمیزنبور عسل ایران
گالري تصاوير

آخرین فعالیت های در قالب تولیدات ، نشست ها و دوره های آموزشی

زنبور عسل

     

زنبور عسل گونه‌ای زنبور است که عسل می‌سازد. زنبور عسل این کار را با گردآوری شهد گل‌ها در کندو انجام می‌دهد.[۵] در فارسی به زنبور عسل منگ، منج و مگس انگبین هم گفته می‌شود.[۵] زنبورهای هر کندو یکی از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند. زنبور عسل از حشرات اجتماعی است حتی اگر در خارج از کندو دارای غذای کافی باشد نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند.

;